Producties

2015-0207-105708-DMC-G1-1
Acteurs in de repetitieruimte van de Stadsschouwburg

De verschillende producties van het Historisch Toneel Genootschap vinden plaats op historische locaties in Haarlem. Op dit moment zijn de volgende rondleidingen beschikbaar:

De theatrale rondleidingen zijn toegankelijk voor individuele bezoekers op regulier openbare rondleiding. Daarnaast zijn de rondleidingen ook voor groepen te boeken.

Andere activiteiten

Naast de theatrale rondleidingen werken de acteurs ook mee aan andere activiteiten waar historisch personages een rol kunnen spelen. Zo hebben wij onze medewerking verleend aan de Westerveld Fair in Driehuis met o.a. Antony Fokker, Multatuli en Aletta Jacobs; de onthulling van een plaquette op het Prinsenhof door Jacobus van Zanten en de Open Monumentendagen op onze speellocaties.

Bij elke rondleiding is er ook tijd voor een kopje koffie of thee.