‘Van huis uit Doopsgezind’ – Doopsgezinde kerk

Theatrale rondleiding

Mevrouw Nieuwenhuizen Kruseman – Van der Goot en Jansje in de Dameskamer (Foto: Ramon Philippo)

Koster Zeilmaker neemt u mee door de monumentale vermaning. Tijdens de rondleiding komt u in fraaie stijlkamers en ontmoet u personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Haarlemse Doopsgezinden. Zo ontmoet u de bekende Pieter Teyler, de ‘wandelende dominee’ Craandijk, de dappere Anneken Ogiers, de excentrieke dokter Van Zanten, de schuchtere stovenzetster Jansje en de diacones mevrouw Nieuwenhuizen Kruseman-Van der Goot.
De rondleidingen vinden in de periode oktober tot en met mei plaats op iedere tweede zaterdag van de maand om 10:30 uur. De kosten zijn € 12,50 en € 5,00 voor kinderen tot 12 jaar. Op verzoek kunnen rondleidingen voor groepen op andere momenten worden ingepland. Meer informatie over reserveringen en aanvragen vindt u hier.

Doopsgezinden

De Doopsgezinde kerk is van oorsprong een verscholen kerk, gebouwd in 1683. Het kerkcomplex bevindt zich tussen de Frankestraat en de Grote Houtstraat. Doopsgezinden staan in een oude traditie die terug gaat op de zestiende eeuw. Doopsgezinden vinden het gezamenlijk Gemeente-zijn belangrijk. De kerk is een open ontmoetingsplek voor mensen van binnen en buiten.

Een paar karakteristieken van doopsgezinden:
– je wordt pas gedoopt als je volwassen bent en schrijft je eigen belijdenis
– er is geen kerkbestuur dat voorschrijft wat je wel en niet mag of moet geloven
– er is veel aandacht voor vredesgetuigen en voor wereldwijde samenwerking

Het kerkcomplex in Madurodam-afmetingen (Foto: Ramon Philippo)

Kortom: Doopsgezind zijn is meer een gelovige levenshouding, dan een leerstellig geloof. Doopsgezinden benadrukken de eigen verantwoordelijkheid van mensen. In woorden én in daden. Dit is bondig samengevat in de Bergrede: ‘Wees het zout der aarde’ en ‘Zet het licht niet onder de korenmaat’. In de taal van deze tijd is dat ‘wees smaakmakend’ en ‘maak het verschil’. Dit is te zien aan het uitgebreide jeugdwerk en jongerenhuis Sneel, de zorg voor de vele oudere leden, de winkel De Wereld van Jansje en de Fotogalerie De Gang.
Kijk voor meer informatie op de website van de Doopsgezind Haarlem.