‘Van huis uit Doopsgezind’ – Doopsgezinde kerk

Theatrale rondleiding

2014-1213-113931-DMC-G1-1Koster Zeilmaker neemt u mee door de monumentale vermaning. Tijdens de rondleiding komt u in fraaie stijlkamers en ontmoet u personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Haarlemse Doopsgezinden. Zo ontmoet u de bekende Pieter Teyler, de ‘wandelende dominee’ Craandijk, de dappere Anneken Ogiers, de excentrieke dokter Van Zanten, de schuchtere stovenzetster Jansje en de diacones mevrouw Nieuwenhuizen Kruseman-Van der Goot.
De rondleidingen vinden plaats op iedere tweede zaterdag van de maand om 10.30 uur. De kosten zijn € 10,00 en € 5,00 voor kinderen tot 12 jaar. Kaarten kunnen besteld worden via de kassa en website van Theater Haarlem. Op verzoek kunnen rondleidingen voor groepen worden ingepland. Meer informatie hierover bij de administratie van de Doopsgezinde kerk.

Doopsgezinden

De Doopsgezinde kerk is van oorsprong een verscholen kerk, gebouwd in 1683. Het kerkcomplex bevindt zich tussen de Frankestraat en de Grote Houtstraat. Doopsgezinden staan in een oude traditie die terug gaat op de zestiende eeuw. Doopsgezinden vinden het gezamenlijk Gemeente-zijn belangrijk. De kerk is een open ontmoetingsplek voor mensen van binnen en buiten.

Een paar karakteristieken van doopsgezinden:
– je wordt pas gedoopt als je volwassen bent en schrijft je eigen belijdenis
– er is geen kerkbestuur dat voorschrijft wat je wel en niet mag of moet geloven
– er is veel aandacht voor vredesgetuigen en voor wereldwijde samenwerking

Kortom: Doopsgezind zijn is meer een gelovige levenshouding, dan een leerstellig geloof. Doopsgezinden benadrukken de eigen verantwoordelijkheid van mensen. In woorden én in daden. Dit is bondig samengevat in de Bergrede: ‘Wees het zout der aarde’ en ‘Zet het licht niet onder de korenmaat’. In de taal van deze tijd is dat ‘wees smaakmakend’ en ‘maak het verschil’. Dit is te zien aan het uitgebreide jeugdwerk en jongerenhuis Sneel, de zorg voor de vele oudere leden, de winkel De Wereld van Jansje en de Fotogalerie De Gang.
Kijk voor meer informatie op de website van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.