Stichting

De Stichting Historisch Toneel Genootschap verzorgt op de achtergrond alle randvoorwaarden voor de producties. Denk hierbij aan de contracten met de opdrachtgevers, roosters voor de spelers, tekstboeken, financiële afwikkeling et cetera.

Het bestuur van de stichting vergadert een aantal maal per jaar en wordt voor advies bijgestaan door Marijke Kots. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Leo Commandeur, voorzitter
  • Herman Pothuizen, penningmeester
  • Michiel de Lugt, secretaris
  • Bea te Winkel, lid
Een deel van de Haarlemse KoepelKathedraal